Telefon   +48 664 930 905

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie pozwolenia są konieczne przy pracach wyburzeniowych?

Prace wyburzeniowe to proces, który wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy technicznej, ale także określonych pozwoleniach oraz ścisłego przestrzegania przepisów prawa. Realizacja tego typu zadań wiąże się z ryzykiem dla zdrowia i życia ludzi, a także wpływem na środowisko. Dlatego każde wyburzenie powinno być odpowiednio zaplanowane i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Najważniejszym dokumentem, jaki należy uzyskać przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych, jest pozwolenie na rozbiórkę. Jest ono wymagane przez prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) i wydawane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Pozwolenie na rozbiórkę jest udzielane na podstawie zgody właściciela obiektu oraz uzasadnienia konieczności wyburzenia. W przypadku obiektów zabytkowych wymagana jest także zgoda konserwatora zabytków.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych należy także uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten jest niezbędny, gdy prowadzone prace mogą wpłynąć na stan środowiska. Decyzja ta jest wydawana przez właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska na podstawie przeprowadzonej oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Wniosek o decyzję powinien zawierać informacje dotyczące sposobu neutralizacji negatywnego wpływu na środowisko, jak również przeciwdziałania skutkom hałasu, pylności i drgań. Jeżeli na działce, gdzie ma być przeprowadzona rozbiórka budynku rosną drzewa, które należy usunąć, konieczne będzie także uzyskanie pozwolenia na ich wycinkę.

 

Zgłoszenie robót budowlanych

W niektórych przypadkach, zamiast pozwolenia na rozbiórkę, wystarczy złożyć zgłoszenie robót budowlanych. Dotyczy to przede wszystkim obiektów gospodarczych o powierzchni do 35 m² oraz obiektów niemieszkalnych, np. wiat czy altan. Zgłoszenie to należy złożyć w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej za pomocą formularza, zawierającego dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz opis i lokalizację obiektu przeznaczonego do rozbiórki. W przypadku braku sprzeciwu ze strony organu w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia możemy przystąpić do prac wyburzeniowych.

Ikony social